Online Symposium: Music and Racism in Europe

  • Datum:
  • Plats: Online
  • Föreläsare: Huvudtalare: Jasmine Kelekay, är doktorand vid sociologiska institutionen vid University of California, Santa Barbara och forskare vid CEMFOR, Kira Thurman är biträdande professor i germanska språk och litteratur och historia vid University of Michigan, Luis Manuel Garcia, lektor i etnomusikologi och populärmusikstudier vid University of Birmingham.
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR)
  • Kontaktperson: Jasmine Kelekay
  • Konferens

Nyligen har det varit ett ökande intresse för frågan om rasism inom musik- och musikstipendium och detta internationella online symposium försöker samla forskare inom olika discipliner för att diskutera musik och rasism, särskilt när det gäller Europa. Symposiet ges på engelska.

 

Programme-abstracts
Registration

Race is among the most significant social categories that informs and organises understandings of music. Although there is an abundance of music research that deals with BIPOC minorities and, at least implicitly, also with race, few studies explicitly address how processes of for example racialisation, essentialisation, appropriation and exclusion in music and music research can effectively be categorised as racist. However, recently there has been an increasing interest in the issue of racism in the field of music and music scholarship and this international online symposium seeks to bring together researchers across disciplines to discuss music and racism particularly as it relates to Europe.

The symposium is organised by Research Association Suoni and the Kone Foundation funded research project ”Music researchers in society: Advancing social justice through activist music research” in collaboration with CEMFOR — Centre for Multidisciplinary Studies on Racism at Uppsala UniversityIASPM-Norden (International Association for the Study of Popular Music and Music Finland

For more Information here