Islam, ickevåld och fred – Maulana Wahiduddin Khan och anti-muslimsk mobilisering

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken sal 22-1017
  • Föreläsare: Medverkar: Mattias Dahlqvist, Lektor i religionsvetenskap med specialisering mot islam, särskilt i Indien. Undervisar om islam, hinduism, buddhism, religionssociologi samt ickevåldets historia och praktik, Umeå universitet.
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR)
  • Kontaktperson: Claes T. Wrangel
  • Seminarium