Pedagogisk meritportfölj, innehåll, struktur, syfte

Funderar du på att sammanställa en pedagogisk meritportfölj, eller arbetar kanske redan med detta?

Välkommen till ett lunchseminarium där vi diskuterar grundläggande innehåll, struktur samt de övergripande syften med att sammanställa dokumentation där du visar upp din skicklighet som lärare i högre utbildning.

Seminariet anordnas på engelska och via Zoom.