Seminarium om G.E. Söderholm

Oscar Söderholm presenterar Master-uppsats om G.E. Söderholm som apologet. Magnus Wahlström presenterar nyligen digitaliserat arkiv över brevväxling mellan G.E. Söderholm och kvinnliga evangelister i Pingströrelsen.

Institutet för Pentekostala Studier samarbetar med olika högre seminarier vid Uppsala universitet och Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) och flertalet seminarier sker digitalt. Uppsala universitet använder Zoom och ALT använder ett videokonferenssystem. Länkar till seminarier som sker via Zoom eller ALT videokonferens skickas ut till deltagare efter anmälan. Anmälan till seminarier görs till torbjorn.aronson@crs.uu.se