Styrelsesammanträde

  • Datum: –15.30
  • Föreläsare: FoSam:s styrelse sammanträder.
  • Arrangör: Forum
  • Kontaktperson: Lars Olsson
  • Sammanträde