Lic.seminarium: "Non-equilibrium structural changes in rock-salt derived cathode materials"

Olof Gustafsson håller sitt licentiatseminarium/försvarar sin lic.avhandling med titeln "Non-equilibrium structural changes in rock-salt derived cathode materials" i ämnet kemi med inriktning mot oorganisk kemi.

Handledare: Univ.lektor William Brant, Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi  

Seminariet kommer även gå att följa via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/65095388804 
(OBS! Kontakta föreläsaren eller handledaren innan seminariet börjar för att få tillgång till login-kod till seminariet.)