Lars Lilliestam: "Vad är det vi hör när vi lyssnar på musik?"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom (kontakta Patrik Juslin för länk)
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Patrik Juslin
  • Seminarium

Öppna seminariet i musikpsykologi

Lars Lilliestam, Göteborgs universitet: "Vad är det vi hör när vi lyssnar på musik?"


Abstract
Vad är det egentligen vi hör när vi lyssnar på musik? Vad fokuserar vi på och vad lyssnar vi efter? Hur påverkas vi av musiken? Vad gör den med vår hälsa och vårt välbefinnande? Vilken roll spelar musik för vår identitet? Dessa frågor tas upp i Lars Lilliestams nya bok Lyssna på musik, som presenteras på detta seminarium. Boken antar ett flervetenskapligt perspektiv på musik och bygger på långa samtal med musiklyssnare i olika åldrar. Resultaten belyser på ett unikt sätt hur man lyssnar och vad man uppfattar i specifika låtar och musikstycken. Lars Lilliestam är professor emeritus i musikvetenskap vid Göteborgs Universitet, och har sedan 25 år forskat kring frågor om hur människor använder musik - och vad musik gör med människor.