Resignation syndrome

  • Datum: –14.30
  • Plats: Via Zoom
  • Föreläsare: Karl Sallin (PhD Student, CRB)
  • Arrangör: Centrum för forsknings- & bioetik
  • Kontaktperson: Pär Segerdahl
  • Seminarium

Högre seminarium ("Kappaseminarium")