Psychiatry seminar; Sebastian Gabrielsson

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom https://uu-se.zoom.us/j/68976062401
  • Föreläsare: Sebastian Gabrielsson Universitetslektor, Luleå tekniska universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: +46704250571
  • Seminarium

Titel: "Predatory nursing journals: A case study of author prevalence and characteristics" (på svenska)

Plats: Zoom https://uu-se.zoom.us/j/68976062401