Disputation Iman Alaie, BUP

  • Datum:
  • Plats: Sal IX i Universitetshuset, samt via Zoom
  • Doktorand: Iman Alaie, doktorand, psykolog, Barn och ungdomspsykiatri
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: +46704250571
  • Disputation

Avhandlingens titel: "Adulthood Outcomes of Child and Adolescent Depression: From Mental Health to Social Functioning"

Huvudhandledare: docent Ulf Jonsson

Biträdande handledare: professor Mia Ramklint; docent Hannes Bohman

Opponent: professor Ian Colman, University of Ottawa

Ordförande: professor Simon Cervenka

Betygsnämnd: professor Bo Runeson, Karolinska Institutet; professor Christina Dalman, Karolinska Institutet; professor emerita Anne Hammarström, Umeå universitet

Disputationen äger rum i Universitetshuset, sal IX, Biskopsgatan 3, Uppsala.

Det går även bra att följa disputationen på distans via Zoom.

https://uu-se.zoom.us

Meeting ID: 618 7397 2496

Varmt välkomna!