Samverkan för stärkning av inre kraft hos personer utsatta för våld i nära relationer: Vägen till frigörelse, återhämtning och förebyggande åtgärder

  • Datum: –09.30
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: • Freddie Lymeus, Postdoktor i miljöpsykologi vid Institutet för bostads- och urbanforskning • Taeda Tomic, Docent vid Filosofiska institutionen • Susann Stambolidou Tellebo, Verksamhetsansvarig och kvinnofridsrådgivare, Uppsala kvinnojour
  • Webbsida
  • Arrangör: MAYday for Crisis (Uppsala universitet Samverkan)
  • Kontaktperson: Harris Stamatopoulos
  • Telefon: 7456
  • Seminarium

Inom MAYday for Crisis lanseras nu en serie nätverksträffar med frukostseminarier med olika teman. Efter varje seminarium ges möjlighet till en kort frågestund och efter det finns det gott om utrymme att nätverka och diskutera vidare. Detta första frukostseminariet är digitalt men vi hoppas kunna bjuda in till fysiska möten senare i höst.

Seminarierna kommer i första hand att hållas på svenska men det går bra att diskutera och ställa frågor på engelska. Seminarierna är öppna för alla som är intresserade oavsett om man är formell medlem i nätverket eller inte. Om du önskar bli medlem så ta kontakt med oss.

Anmäl dig här: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/26250

Denna nätverksserie med frukostseminarier arrangeras av Uppsala universitet Samverkan som också står värd för MAYday for Crisis. MAYday for Crisis är ett nätverk sprunget ur Covid-pandemin och erbjuder en plats att utbyta erfarenheter såväl som att hitta samverkansprojekt tillsammans med både privata och offentliga aktörer. Över 130 forskare från Uppsala universitet är anslutna till nätverket liksom ett stort antal myndigheter och företag.