Disputation, Max Emil Schön

  • Datum: –14.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum A1:111a
  • Arrangör: Institutionen för cell- och molekylärbiologi
  • Kontaktperson: Max Emil Schön
  • Disputation

Titel: Evolutionary transitions across the tree of life – Phylogenomic case studies in environmental archaea, bacteria and eukaryotes

Datum: 29 oktober
Tid: 09:15
Plats: A1:111a

Molekylär evolution

Titel: Evolutionary transitions across the tree of life – Phylogenomic case studies in environmental archaea, bacteria and eukaryotes

Opponent: David Moreira, Université Paris-Saclay 

Betygsnämnd:
Docent Sanna Koskiniemi, ICM, Uppsala universitet
Professor Fredrik Ronquist, Naturhistoriska riksmuseet
Professor Erik Bongcam-Rudloff, Sveriges lantbruksuniversitet