Seminarium: The role of physical activity, diet, and diabetes type 2 for fracture risk

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Professor Liisa Byberg
  • Kontaktperson: Katarina Jonasson Vangen
  • Seminarium

Seminariet kommer hållas på engelska.