Samtal om tre universitetsfrågor - med inledning av Bo Sundqvist

  • Datum: –18.00
  • Plats: Universitetshuset
  • Arrangör: Kommunikationsavdelningen
  • Kontaktperson: Per Ström
  • Seminarium

Seminarium med anledning av förutvarande rektor Bo Sundqvists 80-årsdag.

Samtalen sker i tre avdelningen med korta inledningar av Bo Sundqvist. Varje ämne introduceras av en huvudtalare, som sedan deltar i ett samtal med respondenter.
Åhörarna inbjuds att delta.
 

13.15–14.20 Hur ska man hantera forskare som fuskar?

Talare: Lena Marcusson, professor emeritus i förvaltningsrätt

Samtal med Stefan Eriksson, rektorsråd för god forskningssed, Kerstin Sahlin, professor i företagsekonomi, Bengt Gerdin, professor emeritus i intensiv- och brännskadevård och Jan-Otto Carlsson, professor emeritus i oorganisk kemi.

Paus med förfriskningar 14.20–15.50

15.50–16.55 Uppsala universitet och den utövande musiken

Talare: Lars Burman, överbibliotekarie

Samtal med Stefan Karpe, Director musices, Stefan Parkman, professor i kördirigering, Cecilia Rydinger, professor i orkesterdirigering, Mattias Lundberg, professor i musikvetenskap och Ulf Johansson Werre, jazzmusiker och konstnärlig ledare vid Musicum.

Paus med musik 16.55–17.15

17.15–18.20 Fri forskning: retorik och realitet

Talare: Lars Engwall, professor emeritus i företagsekonomi

Samtal med Ulf Lindahl, professor i medicinsk och fysiologisk kemi, Agneta Bladh, ordförande Vetenskapsrådet, Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi och Astrid Söderbergh Widding, ordförande i styrelsen för Sveriges Universitets- och Högskoleförbund.

Läs mer: Tre rektorsjubilarer under hösten

Samtal om tre universitetsfrågor - med inledning av Bo Sundqvist