Disputation: "Transition metal and alloy catalysts in the light of computational materials modelling"

Ageo Meier De Andrade försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Transition metal and alloy catalysts in the light of computational materials modelling" i ämnet kemi med inriktning mot materialkemi.

Opponent: Prof. Elsebeth Schröder, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

Handledare: Univ.lektor Peter Broqvist, Strukturkemi, Institutionen för kemi - Ångström