Media coverage about 2021 European flooding - opportunities and pitfalls

  • Datum: –12.45
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/69076081172
  • Webbsida
  • Arrangör: CNDS
  • Kontaktperson: Giuliano Di Baldassarre
  • Seminarium

Media coverage about 2021 European flooding - opportunities and pitfalls

Programmet för luft-, vatten- och landskapslära (Luval) bjuder in till en lunchföreläsning måndagen den 20 september 12:15-12:45. 

Hannah Cloke, gästprofessor vid institutionen för geovetenskaper samt professor i hydrologi vid University of Reading, presenterar sin forskning om medias bevakning av årets översvämningar i Euoropa. 

Zoom-länk till mötet: https://uu-se.zoom.us/j/69076081172.