Minisymposium "Extracellular Vesicle Analysis – challenges & opportunities for cancer liquid biopsies"

  • Datum: –17.50
  • Plats: AlbaNova University Center, KTH & via ZOOM
  • Föreläsare: Se nedan
  • Webbsida
  • Arrangör: Institution för elektroteknik
  • Kontaktperson: Apurba Dev
  • Telefon: +4618-471 1077
  • Temadag

Minisimposium organiserat i samarbete mellan KTH, Karolinska Institutet, UU, SciLifeLab och RISE

Informationen om evenemanget på engelska sidan. 

PDF -broschyr om evenemanget (Engelska)