PDE och tillämpningar

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 64119
  • Föreläsare: Erik Lindgren
  • Kontaktperson: Kaj Nyström
  • Seminarium

Titel: Nonlinear nonlocal equations. Seminariet ges på engelska.

Seminariet äger rum på Ångströmlaboratoriet men det går även att delta via Zoom.

Abstract finns på den engelskspråkiga versionen av denna sida.