Oda Tvedt – Disputation

  • Datum:
  • Plats: Universitetshuset, sal X och Zoom (kontakta Pauliina Remes för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Pauliina Remes
  • Disputation

Oda Tvedt försvarar sin avhandling Plato's Republic on Democracy: Freedom, Fear and Tyrants Everywhere. Opponent är professor Josiah Ober, Stanford University.

Abstract, fulltext och mer information i DiVA