AIMday Materials

På AIMday Materials samlas akademiska forskare, företag och organisationer för att utbyta kunskap och idéer för hållbara lösningar av konkreta materialutmaningar. Som forskare bidrar du med din kunskap kring de frågeställningar som företag och organisationer inkommit med och får samtidigt chansen att knyta nya kontakter och hitta möjliga samarbetspartners för projekt.

AIMday Materials erbjuder dig möjligheten att:

• Medverka i diskussioner av konkreta materialrelaterade frågeställningar tillsammans med andra forskare.
• Bidra med kunskap och idéer som kan bli en del av lösningen.
• Träffa representanter från industrin, utveckla ditt nätverk och identifiera intressanta samarbetspartners.
• Tillsammans med externa parter ansöka om finansiering för att starta samarbetsprojekt.

Anmälan

Anmälan för forskare är öppen till och med 1 oktober.

Här är listan över inkomna frågeställningar.

Du väljer vilka frågeställningar du vill vara med och diskutera.

Du anmäler dig via denna länk.

Välkommen!

AIMday Materials