Lässeminarium i etnologi på temat narrativ och hållbarhet

  • Datum: –12.00
  • Plats: Zoom - https://uu-se.zoom.us/j/68495602868
  • Arrangör: Institutionen för kulturantropologi och etnologi
  • Kontaktperson: Camilla Asplund Ingemark
  • Seminarium

Denna gång ska vi läsa och diskutera en text på temat narrativ och hållbarhet tillsammans med Emily Höckerts kapitel ”On scientific fabulation: storytelling in the more-than-human world”.

Till skillnad från många andra artiklar om narrativ och hållbarhet innehåller Höckerts text en faktisk diskussion av konkreta berättelser, och ställer grundläggande frågor som: vad är det som gör en god berättelse? Har detta ändrats sedan vi steg in i epoken antropocen? Går det att föreställa sig andra varelsers liv genom berättelser och vad är syftet med det?

Vi ser fram emot en diskussion kring hur vi som etnologer kan positionera oss i förhållande till forskning som denna, vilka likheter och skillnader som finns mellan våra respektive synsätt, och vilket vårt bidrag är och kunde vara till en dylik vetenskaplig diskussion.