SweDeliver webinarium: Insikter från sommarens forskningpraktik

Sommaren 2021 gav SweDeliver sex högt motiverade masterstudenter möjligheten att göra forskningspraktik hos våra industriella partners. På detta webinarium delar de med sig av insikter från en sommar vid frontlinjen inom läkemedelstillförsel.

I syfte att bidra till ökad mobilitet mellan akademi och industri samt att stärka studenternas engagemang i SweDelivers viktiga forskningsområde anställde det nationella kompetenscentret sex studenter för att delta i forskningsprojekt hos SweDelivers industripartners.

Studenterna upplevde en sommar med toppmoderna miljöer och forskning om läkemedelstillförsel med avgörande betydelse för människors hälsa. Numöts de igen, den här gången för att dela med sig av insikter och perspektiv från sina praktikperioder.

I webinariet deltar

Sara Hiidenhovi, masterstudent, University of Jyväskylä (FI)
Praktik på: Orion Pharma

Sjoerd Koopman, masterstudent, Uppsala universitet
Praktik på: Clinical Trial Consultants AB

Anton Norberg, Apotekarprogrammet, Uppsala universitet
Praktik på: APL

Samar Omer, masterstudent, Uppsala universitet
Praktik på: Orexo AB

Yasmine Sundelin Tjärnström, masterstudent, Uppsala universitet
Praktik på: Pharmetheus AB

Shengtao Yu, masterstudent, Uppsala universitet
Praktik på: Ultimovacs