Disputation: Proactivity in Service Failure & Service Recovery

  • Datum: –16.00
  • Plats: Karlstads universitet, online via Zoom
  • Doktorand: Jasenko Arsenovic
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: CTF, Centrum för tjänsteforskning och Handelshögskolan vid Karlstads universitet
  • Kontaktperson: Golondrian Janke
  • Disputation

Jasenko Arsenovic, doktorand i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning och Handelshögskolan vid Karlstads universitet och forskarskolan Management och IT, MIT, lägger fram sin doktorsavhandling ”Proactivity in Service Failure & Service Recovery”

Fakultetsopponent

Professor Magnus Söderlund, Stockholm School of Economics

Betygsnämnd:

Professor Tore Strandvik, Hanken Svenska Handelshögskolan

Professor Line Lervik-Olsen, BI Norweigan Business School

Docent Erik Wästlund, Karlstads universitet

Reservledamot:

Professor John Sören Pettersson, Karlstads universitet

Ordförande

Universitetslektor Carolina Camén, Karlstads universitet

Välkomna!