Disputation: In Between Competing Ideals

  • Datum: –13.00
  • Plats: Stockholms Universitet, Aula Magna, Frescativägen 6 / Zoom
  • Doktorand: Anton Borell
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet
  • Kontaktperson: Golondrian Janke
  • Disputation

Anton Borell försvarar sin doktorsavhandling In Between Competing Ideals : On the Relationships among Accounting, NPM and Welfare

Ordförande: Matti Skoog, SBS

Opponent: Andrea Mennicken, London School of Economics and Political Science

Betygskommité: Bino Catasús, SBS; Karin Jonnergård, Lunds universitet; Hans Hasselbladh, Örebro universitet.

Suppleant betygskommité: Susanna Alexius, SCORE