Sofia Bokros, UU, och Miira Tuominen, SU

  • Datum: –13.00
  • Plats: Engelska parken – Eng2/K1028
  • Arrangör: Filosofiska institutionen, Uppsala universitet, och Filosofiska institutionen, Stockholms universitet
  • Kontaktperson: Matti Eklund
  • Seminarium

Samseminarium Uppsala universitet (UU) och Stockholms universitet (SU)

(OBS! Tid och lokal.)

– Sofia Bokros, Uppsala universitet: "The Epistemic View on Paradox". Kommentar: Sama Agahi, Stockholms universitet

– Miira Tuominen, Stockholms universitet: "Aristotle on Knowledge". Kommentar: Ekrem Çetinkaya, Uppsala universitet
 

UU: Högre seminariet i teoretisk filosofi och Högre seminariet i filosofins historia
SU: Högre seminariet i teoretisk filosofi och Stockholm History of Philosophy Workshop