Lunchmöte om Swelife & MedTech4Health utlysning

  • Datum: –13.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum E10:4306 (SciLifeLab)
  • Arrangör: UU Samverkan
  • Kontaktperson: Andy Browning
  • Telefon: 3559
  • Workshop

UU Samverkan ger en kort dragning om vad utlysningen "Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2021" innebär och hur UU Samverkan kan hjälpa dig att se hur ditt projekt eller din idé kan passa in i utlysningen och se vilka potentiella partners som finns.

Med sin utlysning vill Swelife och Medtech4Health hjälpa Sverige att förbli världsledande inom life science. Utlysningen är öppen för projekt med stor innovationspotential som bidrar till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling. Hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv samt idéburen sektor kan söka medel i utlysningen. Projektkonsortiet ska bestå av minst tre parter. Det ska finnas ett betydande behov och efterfrågan av lösningen hos slutanvändaren. Utlysningen är också öppen för projekt utanför medtech-området (så som regioner eller kommuner) och skulle kunna vara saker som avancerade hälsoappar, livsmedel eller AI för bättre hälsa eller gamifiering. Utlysningen stänger den 24 november.

Läs hela utlysningstexten på Vinnovas webbplats.

Du behöver anmäla dig senast 8 oktober för att delta. Under mötet bjuds det på lunchmacka och te eller kaffe. 

Anmäl dig till lunchmöte om utlysningen Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2021.