Lunchmöte med UU Samverkan om Swelife & MedTech4Health utlysning

  • Datum: –13.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Rum 90106 (hus 9, markplan)
  • Arrangör: UU Samverkan
  • Kontaktperson: Andy Browning
  • Telefon: 3559
  • Workshop

UU Samverkan ger en kort dragning av vad Swelife och Medtech4Health:s utlysning "Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2021" innebär. UU Samverkan berättar också om hur de kan hjälpa dig,att se hur ditt projekt eller din idé kan passa in i utlysningen och vilka potentiella partners som finns.

Med sin utlysning vill Swelife och Medtech4Health hjälpa Sverige att förbli världsledande inom life science. Utlysningen är öppen för projekt med stor innovationspotential som bidrar till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling. Hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv samt idéburen sektor kan söka medel i utlysningen. Projektkonsortiet ska bestå av minst tre parter. Det ska finnas ett betydande behov och efterfrågan av lösningen hos slutanvändaren. Utlysningen är också öppen för projekt utanför medtech-området (så som regioner eller kommuner) och skulle kunna vara saker som avancerade hälsoappar, livsmedel eller AI för bättre hälsa eller gamifiering. Utlysningen stänger den 24 november.

Läs hela utlysningstexten på Vinnovas webbplats.

 

UU Samverkan bjuder på lunchmacka och te eller kaffe på mötet. Du behöver anmäla dig till evenemanget för att kunna delta. Sista dag för anmälan är 8 oktober. 

Anmälan till lunchmöte med UU Samverkan om Swelife och Medtech4health:s utlysning