Digitalt möte med UU Samverkan om Swelife och Medtech4Health:s utlysning "Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2021"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom
  • Arrangör: UU Samverkan
  • Kontaktperson: Andy Browning
  • Telefon: 3559
  • Workshop

UU Samverkan ger en kort dragning om vad Swelife och Medtech4Health:s utlysning "Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2021" innebär. UU Samverkan berättar hur de kan hjälpa dig att se hur ditt projekt eller din idé kan passa in i utlysningen och se vilka potentiella partners som finns.

Med sin utlysning vill Swelife och Medtech4Health hjälpa Sverige att förbli världsledande inom life science. Utlysningen är öppen för projekt med stor innovationspotential som bidrar till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling. Hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv samt idéburen sektor kan söka medel i utlysningen. Projektkonsortiet ska bestå av minst tre parter. Det ska finnas ett betydande behov och efterfrågan av lösningen hos slutanvändaren. Utlysningen är också öppen för projekt utanför medtech-området (så som regioner eller kommuner) och skulle kunna vara saker som avancerade hälsoappar, livsmedel eller AI för bättre hälsa eller gamifiering. Utlysningen stänger den 24 november.

Läs hela utlysningstexten på Vinnovas webbplats.

Delta i det digitala mötet om utlysningen Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2021.