Virtual Exchange Partnering Brazil-Europe

Virtual Exchange (VE) Partnering Fair för att främja samarbete mellan ENLIGHT-universiteten Uppsala, Groningen och Ghent och brasilianska universitet som deltar i Brazilian Virtual Exchange-programmet, utveckla VE som undervisnings- och inlärningsmetod, skapa nya kontakter med lärare i Europa och Brasilien och informera om VE-utbildningsmöjligheter.
Evenemanget ges på engelska.

Ytterligare information