Pedagogisk meritportfölj – Drop-in verkstad

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Geir Gunnlaugsson
  • Webbsida
  • Arrangör: Avdelningen för kvalitetsutveckling, enheten för universitetspedagogik
  • Kontaktperson: Geir Gunnlaugsson
  • Workshop

Arbetar du med att sammanställa din pedagogiska meritportfölj och känner att du behöver inspiration eller konstruktiv återkoppling? Kom till en drop-in verkstad nu i oktober.