Inspiration om undervisning med hjälp av Studium

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/836372960
  • Föreläsare: Lärarkollegor på Uppsala universitet och pedagogiska utvecklare.
  • Arrangör: Enheten för Universitetspedagogik
  • Kontaktperson: Björn Vindemarker
  • Internt

Få tips och inspiration till din kurs!

Var tredje tisdag anordnas inspirationstillfällen under lunchen. Syftet är att belysa smidiga, innovativa eller kreativa sätt att arbeta med sin kurs i Studium. Tag med din lunch till datorn och prata lite med kollegor vid universitetet!

Förberedda korta presentationer sker mellan kl. 12.15 till 13. Vi har gott om tid för frågor och diskussioner. Inspirationstillfällena kommer huvudsakligen att hållas på svenska, men presentationer kan komma att hållas på engelska.

Mer information om tema finns här!