Benjamin Martin: "The Culture Concept in UNESCO’s Standard-Setting Instruments: A Digital Approach to Global Conceptual History"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Rausingrummet, hus 6
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Jenny Andersson
  • Seminarium

Högre seminariet

Benjamin Martin, Uppsala universitet, presenterar ett textunderlag med titeln ”The Culture Concept in UNESCO’s Standard-Setting Instruments”. Artikeln, författad tillsammans med Fredrik Norén (Humlab, Umeå universitet), är en del av forskningsprojektet International Ideas at UNESCO.

Seminarieunderlag på engelska, diskussion på engelska och svenska.