Halvdag om lika villkor med tema tillgänglighet

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Guri Blomqvist, , studentavdelningen. Josse Lindh, studentavdelningen. Geir Gunnlaugsson, enheten för universitetspedagogik Lars Oestreicher, institutionen för informationsteknologi Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)
  • Webbsida
  • Arrangör: Rådet för lika villkor
  • Kontaktperson: Ann-Sofie Wigg Bodin
  • Telefon: 0184711853
  • Seminarium

Höstens halvdag om lika villkor tema: tillgänglighet för anställda och studenter fokuserar på några aktuella områden inom lika villkorsarbetet såsom rör universitetets stöd till verksamma, akademikerperspektiv på neuropsykiatrisk funktionsvariation och nya digitala lösningar för ökad inkludering.

Föreläsare: 

Guri Blomqvist, samordnare för lika villkor och riktat pedagogiskt stöd vid studentavdelningen
Josse Lindh, samordnare för lika villkor och riktat pedagogiskt stöd vid studentavdelningen
Geir Gunnlaugsson, universitetspedagog vid enheten för universitetspedagogik
Lars Oestreicher, universitetslektor vid institutionen för informationsteknologi och styrelsemedlem i Centrum för forskning om funktionshinder (CFF)
Jan Gulliksen, professor i Människa–datorinteraktion och vicerektor för digitalisering vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Mer informaton om evenemanget