Att skapa hållbara innovationsprojekt

Att ditt innovationsprojekt är hållbart är nödvändigt både för att det ska vara konkurrenskraftigt och kunna attrahera finansiellt stöd och investeringar. Hur kan man styra innovationsprocessen i hållbar riktning och vad innebär det?

Utvecklingen av en idé är ett arbete i flera steg och dimensioner med målet att bygga en strategi för implementering som passar just din idé. Som en del i vårt stöd erbjuder vi workshops inom olika tematiska områden, och temat för denna workshop är hållbarhet. Vi kommer att tillämpa ett praktiskt synsätt på området och diskutera frågor som:

- Vad innebär hållbarhet i samband med tillämpning av forskningsbaserade idéer?

- Varför är det viktigt att jobba med hållbarhetsfrågor i detta sammanhang?

- Hur kan du/teamet praktiskt arbeta med hållbarhetsfrågor?

För vem? Denna workshop riktar sig till dig som har en forskningsbaserad idé vars potentiella tillämpningar utvärderas och utvecklas tillsammans med UU Innovation.

Upplägg: Teori blandat med praktiska övningar.

Anmälan: Per e-post till nhils.forslund@uu.se senast 9 november.