Seminarium: ”Utbildning för kritiskt tänkande: att styras till att inte låta sig styras”

  • Datum: –13.30
  • Plats: Ekonomikum Zoom/K312
  • Webbsida
  • Arrangör: Företagsekonomiska institutionen
  • Kontaktperson: Stefan Arora-Jonsson
  • Seminarium

Organisationsforum – företagsekonomi

Leo Berglund, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier: ”Utbildning för kritiskt tänkande: att styras till att inte låta sig styras”