Återfallsförebyggande arbete och våldsutövare i nära relation

  • Datum: –12.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Dalarna m.fl.
  • Kontaktperson: Therese Clifford
  • Seminarium

Länsstyrelserna Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro bjuder in till konferens för information och inspiration till arbetet med våldsutövare.

Regeringen har fattat beslut om ändring i socialtjänstlagen som innebär att socialnämnden ska verka för att den som utsätter eller har utsatt en närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. Förändringen gäller från 1 augusti 2021 och för många kommuner innebär det utmaningar i att hitta nya arbetssätt, göra riskbedömningar samt att ge insatser till den våldsutövande. 

MÅLGRUPP: Dagen riktar sig till yrkesverksamma i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro län inom kommun, myndighet, civilsamhälle och region.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västmanlands webbplats