PDE och tillämpningar

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 64119
  • Föreläsare: Andrzej Szulkin
  • Kontaktperson: Kaj Nyström
  • Seminarium

Titel: A Sobolev-type inequality for the curl operator and ground states for the curl-curl equation with critical Sobolev exponent. Seminariet ges på engelska.

Seminariet äger rum på Ångströmlaboratoriet men det går även att delta via Zoom.

Abstract finns på den engelskspråkiga versionen av denna sida.