Om våld mot barn med funktionsnedsättning

  • Datum: –15.45
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm
  • Kontaktperson: Katarina Edlund
  • Seminarium

Seminarium om våld mot barn med funktionsnedsättning – hur kan vi uppmärksamma barn med funktionsnedsättning och utsatthet för våld?

Seminariet vänder sig till dig som i din yrkesutövning möter barn och unga, exempelvis inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, förskola/skola eller fritidsverksamhet.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Stockholms webbplats