Lärarlunchseminarium vid Inst för neurovetenskap

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom https://uu-se.zoom.us/j/65453539083
  • Föreläsare: Henrik Ring Universitetsadjunkt, utvecklingsbiologisk neurovetenskap, Inst för neurovetenskap
  • Webbsida
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: +46704250571
  • Seminarium

Tisdagen den 16 nov kommer Henrik Ring att prata om kursen Cell- och molekylärbiologi på kandidatprogrammet i biomedicin.

https://uu-se.zoom.us/j/65453539083