Samtalslabb

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska Parken 9-1017
  • Föreläsare: Niklas Norén
  • Webbsida
  • Arrangör: samtalslabbet
  • Kontaktperson: Anna Lindström
  • Workshop

arbetsspråk svenska