Digitalt frukostseminarium: Skolsegregation och boendesegregation – vilka faktorer styr?

  • Datum: –10.15
  • Plats: Hela seminariet sänds via Zoom.
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning
  • Kontaktperson: Ulrika Wahlberg
  • Seminarium

Det svenska skolsystemet är under ständig diskussion och i fokus står ofta det fria skolvalet. Kan det fria skolvalet kopplas till skolsegregationen? Hur kopplas skolsegregation till boendesegregation? Vi presenterar även den första svenska studien i sitt slag som undersöker hur förskolevalet lägger grunden till en ökad segregation.

Medverkande:
Susanne Urban, docent och lektor i sociologi, IBF
Andreas Alm Fjellborg, forskare i kulturgeografi, IBF
Jonas Sandqvist, undervisningsråd på analysavdelningen, Skolverket

Emma Holmqvist, forskare i kulturgeografi, IBF

Hela seminariet sänds via Zoom.
Du erhåller Zoom-länken genom att anmäla dig till seminariet på länken:
https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/31233