Seminarium: “Rhythm in World Englishes – A look at the interaction of phonology and lexico-grammar from a corpus-based perspective”

  • Datum: –17.45
  • Plats: Via Zoom - kontakta Merja Kytö för länk
  • Föreläsare: Professor Sebastian Hoffmann, Trier University
  • Arrangör: Engelska institutionen
  • Kontaktperson: Merja Kytö
  • Seminarium