Internationella GIS-dagen 2021

  • Datum: –16.00
  • Plats: Detta är en digital konferens. anmälan sker via denna länk https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/34542
  • Kontaktperson: Jan Amcoff
  • Konferens

Kom och lyssna till flera korta föredrag om aktuell forskning med anknytning till GIS (geografiska informationssystem).

Arrangörer är UpGIS (Nätverk för GIS inom Uppsala universitet) och Uppsala universitetsbibliotek.

Program:

Jan Amcoff, Department of Social and Economic Geography: Welcome and introduction

Sara Lindersson, Department of Earth Sciences. Global riverine flood risk exposure – how dataset choice influences the estimates

Alexander Roesen Sjöstrand. Department of Archaeology and Ancient History. Changes, activities and bones - Analysing a Stone Age site on Gotland using GIS

Gijs Westra, Department of Social and Economic Geography. Spatial patterns of wellbeing in Sweden

Vera van Zoest. Department of Information Technology. Spatio-temporal prediction of COVID-19 test positivity in Uppsala Län.

Gustaf Svedjemo, Department of Archaeology and Ancient History. Centre and Periphery -A GIS-analysis of central places on Gotland during Roman Iron Age, Migration Period and beyond.  

Clelia La Monica, Department of English & Centre for Digital Humanities. Visualising Minoan cultural-linguistic relationships: Using digital tools and datasets

Marina Toger, Department of Social and Economic Geography. Can we track an individual's precise path by her mobile phone? The short answer is NO

 

GIS (geografiskt informationssystem) är ett system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data – se Databearbetning och -analys. Den internationella GIS-dagen är en global händelse. Organisationer över hela världen som använder GIS, eller är intresserade av GIS, deltar genom att hålla eller sponsra olika evenemang: www.gisday.com

Anmälan sker på denna länk.