Boostingdag för dig som utbildar

  • Datum: –15.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Nationellt centrum för kvinnofrid m.fl.
  • Kontaktperson: Rita Grünbaum
  • Temadag

Nationellt centrum för kvinnofrid bjuder in till boostingdag för dig som utbildar. Dagen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom kommun, hälso- och sjukvård, tandvård, myndighet eller ideell sektor och som har i uppdrag att utbilda inom områdena mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt våld mot barn inklusive hedersrelaterat våld och förtryck och prostitution och människohandel.

Syftet med dagen är att ge dig inspiration, nyheter och möjlighet att utbyta erfarenheter med andra utbildare. Fullständigt program kommer i november. 

Mer information och anmälan på Nationellt centrum för kvinnofrids webbplats

Dagen arrangeras i samarbete med: Jämställdhetsmyndigheten, Barnafrid, Socialstyrelsen samt länsstyrelserna.