Forum social hållbarhet – Om vägen till stöd för kvinnor som utsätts för våld

  • Datum: –13.00
  • Arrangör: Länsstyrelsen Kalmar län och Linnéuniversitetet
  • Kontaktperson: Agnes Mitsialos
  • Seminarium

Länsstyrelsen Kalmar län driver tillsammans med Linnéuniversitetet ”Forum social hållbarhet”. Syftet med forumet är att skapa en mötesplats för dialog och utbyte av kunskap i ett enkelt format. Mötena ges som digitala live-samtal via Skype. Den 3 december fokuseras temat mäns våld mot kvinnor.

Möt Kerstin Arnesson och Lotta Agevall Gross från Linnéuniversitetet som kommer att berätta om "vägen till stöd för kvinnor som utsätts för våld” utifrån sin erfarenhet och forskning inom temat mäns våld mot kvinnor. Samtalet leds av Agnes Mitsialos från Länsstyrelsen.

Målgrupp: Du som arbetar med frågor inom social hållbarhet i kommun, myndighet, näringsliv eller civilsamhälle.

Mer information på Länsstyrelsen Kalmars webbplats