En vecka fri från våld – Uppsala län

  • Datum:
  • Plats: Olika platser
  • Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala
  • Kontaktperson: Sabina Carlsson
  • Temadag

En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på och sprider kunskap kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Syftet med veckan är att uppmärksamma att våld går att förebygga.