En vecka fri från våld – Västernorrland

  • Datum:
  • Plats: Digitalt och på plats, olika lokaler
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västernorrland m.fl.
  • Kontaktperson: Patrik Gunnarsson
  • Temadag

Varje år arrangeras en vecka fri från våld i landet. Veckan syftar till att sprida kunskap kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Budskapet är att våld går att förebygga.

I samband med En vecka fri från våld (vecka 47) erbjuds en mängd föreläsningar och aktiviteter, både nationellt, regionalt och lokalt. Här samlar vi de programpunkter i Västernorrlands län som erbjuds kostnadsfritt för dig som vill lära dig mer inom våldsområdet. 

Mer information på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats