Styrelsemöte ILK

Styrelsemöte vid Institutionen för läkemedelskemi.
Ärenden ska vara inkomna senast 12 dagar innan mötet.
Särskild kallelse skickas i vanlig ordning till styrelsemöte.