Skogsbranschens maskulinitetsnormer – vilka är de och hur tar de sig i uttryck?

  • Datum: –13.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Projektet "Jämställdhet i skogsbranschen"
  • Kontaktperson: Susanne Öberg
  • Seminarium

Välkommen till ett lunchwebbinarium som syftar till att ge utrymme för tankar, inspel och samtal kring skogsbranschens roll och utmaningar i såväl jämställdhetsarbetet som i samhällsomvandlingen i stort.

Under 2021 har ett omfattande arbete gjorts i flera steg för att kartlägga vilka maskulinitetsnormer som finns i skogsbranschen och hur de påverkar förmågan att driva jämställdhetsarbete. Vilka normerna är presenteras vid detta lunchsamtal tillsammans med hur skogsbranschen kommer att jobba vidare med dem för att bli framgångsrika i sitt jämställdhetsarbete och stärka attraktionskraften.

Webinariet arrangeras inom projektet Jämställdhet i skogsbranschen och sänds från Bruksgården i Örnsköldsvik.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats