Våldsutsatthet och traumatisering hos missbrukande kvinnor

  • Datum: –16.00
  • Plats: Västerås
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västmanlands län
  • Kontaktperson: Johanna Eriksson
  • Temadag

Fördjupningsdag som syftar till att ge förståelse för de komplexa sambanden mellan våldsutsatthet, patriarkala strukturer, missbruk och trauma som är vanliga för missbrukande kvinnor och hur man kan hjälpa dem komma bort från misshandelsrelationer.

Målgrupp: yrkesverksamma inom socialtjänsten i Västmanlands län. 

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västmanlands län